Весь широкий асортимент глюкометрів, що основані на електрохімічному методі та представлені в магазинах медичної техніки, інтернет-магазинах та аптеках на території України, можна поділити на 2 великі категорії за ферментом, що реагує з глюкозою крові та міститься в тест-смужках.

Перший тип ферменту, що використовується в в глюкометрах – глюкозооксидаза (GOD).

Представниками цієї категорії серед глюкометрів SD BIOSENSOR, INC. є глюкометр SD CodeFree та серія глюкометрів STANDARD CodeFree Plus.

Друга ж категорія глюкометрів використовує фермент GDH-FAD (глюкозодегідрогеназа ФАД). До даної категорії відносяться глюкометри STANDARD GlucoNavii GDH та STANDARD GlucoNavii NFC.